Iedere ouder of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig. In de meeste gevallen is dit ook zo. Soms hebben kinderen te maken met (leer)problemen, situaties of gebeurtenissen en weten ze niet zo goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

 

Als kindercoach bied ik laagdrempelige, kortdurende hulp aan kinderen van 4 tot 12 jaar die om uiteenlopende redenen vastlopen. Kinderen coachen en begeleiden is iets anders dan het bieden van een kant en klare oplossing. Als coach ga ik ervan uit dat de kinderen zelf weten waar het antwoord op hun probleem te vinden is, namelijk in hen zelf. Zij moeten zich hier alleen bewust worden en daarmee help ik hen.

 

Daarnaast ben ik in september 2018 gestart met de Master Remedial Teaching, een opleiding tot remedial teacher.

 

Kinderen met lees- en of rekenproblemen kunnen naast het coachen ook bij mij terecht.

Soms lukt het niet om een gebeurtenis of gevoel volledig en op eigen kracht te verwerken. Daarom heb ik naast mijn opleiding tot kindercoach ook een training trauma-verwerking afgerond. Deze methode is gebaseerd op EMDR en aangepast om ook bij kinderen toe te passen. Op een speelse wijze wordt het trauma duidelijk gemaakt en door middel van het maken van een trauma-verhaal en/of tekening. Met dit verhaal gaan we vervolgens aan de slag om het trauma een plekje te geven en te verwerken.

 

In een rustige en veilige omgeving ga ik op een speelse manier met de kinderen aan de slag. Ik kijk goed wat een kind nodig heeft en stem daar mijn behandeling op af. Vindt een kind het bijvoorbeeld heerlijk om te knutselen, dan gaan we samen iets moois maken. Is het meer een buitenkind, dan trekken we onze jassen aan en gaan lekker naar buiten. Ook werk ik met handpoppen en diverse spellen. Voor de wat oudere kinderen gebruik ik de methode ‘teken je gesprek’. Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren, en kernachtige beschrijvingen ontstaat er een gestructureerd verslag van het probleem. Met behulp van dit verslag kan een kind zelf tot een inzicht en een oplossing van het probleem komen.

 

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een intake gesprek. Voor dit gesprek kunt het formulier downloaden en invullen. Bij voorkeur doe ik de intake bij u thuis. De sessies met uw kind vinden in mijn praktijkruimte plaats.

 

Aangesloten bij:

Petra Remeeus,  06 - 42 07 77 79,  petra@steenvoorsteenkindercoaching.nl